Отказ от договор

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(моля, попълнете и изпратете настоящия формуляр, единствено ако желаете да се откажете от сключения договор)

ДО:

“УАБИ-САБИ БГ“ ООД

ЕИК: 206419676

Седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. “25-ти септември“ №62, ап. 40

e-mail: hello@wabisabi.bg

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки: ………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Поръчано на/получено на:

……………………………………………………………………………………………

 Име на потребителя/ите: ……………………………………………………………………………………………….

 Адрес на потребителя/ите:

…………………………………………………………………………………………………

 Банкова сметка на потребителя/ите:

…………………………………………………………………………………………………

 Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр се подава на хартиен носител)

 Дата: ……………………………………………

Количка
Магазин
Любими
0 items Количка
Профил